Melanee & Kaedi | Santa Monica Engagement - Sarah Mack Photo